Banguide

Banstatus
Banguider Översikt
Banguide Kings
  Banguide film
Banguide Queens
Scorekort
Lokala regler
Slopekalkylator
Banrekord
Bildspel
Hål: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |Utslag
Till synes bred fairway. Out of bounds hela vänstersidan. Dike och vatten på högersidan gör fairway i verkligheten relativt smal.

Inspel
Se upp för vattenhinder som korsar fairway ca 75 m från green. En vik av vatten skär sedan in i en del av greenen från vänster. Förrädiskt. Vattnet syns inte vid inspelet. Green lutar också mot vatten till vänster och bakåt. Bunkrar finns på höger sida.