Banguide

Banstatus
Banguider �versikt
Banguide Kings
  Banguide film
Banguide Queens
Scorekort
Lokala regler
Slopekalkylator
Banrekord
Bildspel
H�l: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |Utslag
Till synes bred fairway. Out of bounds hela v�nstersidan. Dike och vatten p� h�gersidan g�r fairway i verkligheten relativt smal.

Inspel
Se upp f�r vattenhinder som korsar fairway ca 75 m fr�n green. En vik av vatten sk�r sedan in i en del av greenen fr�n v�nster. F�rr�diskt. Vattnet syns inte vid inspelet. Green lutar ocks� mot vatten till v�nster och bak�t. Bunkrar finns p� h�ger sida.