Att bli medlem p� Kungs�ngen GC

Klubben erbjuder tv� olika former av medlemskap. Founder och Tour Card.
Founder �r en medlemsform med spelr�tter, medan Tour Card �r en form av �rsmedlemskap.

Ytterligare information om medlemskap hittar Du h�r.
Vill Du direkt anm�la Dig som medlem klicka h�r.

Founder
Som Foundermedlem f�r Du full tillg�ng till hela denna sagolika anl�ggning. Efter att Du initialt tecknat Dig f�r en spelr�tt, betalar Du sedan endast en �rlig avgift. Denna spelr�tt ger Dig obegr�nsad tillg�ng till b�da 18-h�lsbanorna, Kings och Queens. Hela konceptet bygger p� att tillg�ngligheten �r satt i fokus. Var kan Du i Stockholmstrakten �ka upp till golfklubben och alltid veta att Du kan f� en starttid? Du beh�ver inte planera golfspelet veckor i f�rv�g! Tidsbokning kan Du ocks� g�ra hur l�ngt i f�rv�g som helst.

Fr�n h�sten 2003 har �ven ett Senior-Foundermedlemskap introducerats. Denna medlemsform ger Dig begr�nsad spelr�tt till endast Queens Course under vardagar. P� �vriga tider och p� de �vriga banorna f�r Du som medlem spela mot kraftigt reducerad greenfee. F�r �vrigt g�ller de vanliga Foundervillkoren.

Spelr�ttsavgifter:
F�ljande priser g�ller fr�n 2022-01-01 p� spelr�tter:
Founder: 175.000 kr
Senior Founder: 40.000 kr

�rsavgifter Foundermedlemskap
Founder: 7.900 kr
Founder Junior: 3.500 kr
Senior Founder: 4.700 kr

Ytterligare information om Founder-medlemskap hittar Du h�r.
Tour Card/�rsmedlemskap
Den andra medlemsformen kallar vi Tour Card eller �rsmedlemskap.

Kungs�ngens Golfklubb har endast en form av �rsmedlemskap, Tour Card ut�ver de olika Foundermedlemskapen. Ett undantag �r juniorer, som har en konventionell �rsavgift.

Tour Card ger Dig tillg�ng till denna magnifika golfanl�ggning till ett mycket attraktivt pris, utan n�gon egen kapitalinsats. Du betalar endast en l�g �rsavgift och d�refter en reducerad greenfee per runda Du spelar. Du v�ljer sj�lv bana, Kings eller Queens, varje g�ng Du vill spela. Du kan d�rigenom sj�lv planera Din golf. Och kostnad. L�mpligt f�r Dig som inte spelar s� m�nga rundor per �r, men �nd� vill ha tillg�ng till denna underbara golfanl�ggning.

Det finns tv� typer av Tour Cardmedlemskap: Ett vanligt Tour Card och ett Tour Card Combi. Det senare ger Dig 20 fria golfrundor p� Queens under 2006.
OBS: Biljetterna �r personliga och g�ller bara under det �r som de k�pes.

Juniorer och yngre spelare satsar klubben speciellt p�. D�rf�r har junior�ldern h�jts till 25 �r, vad avser �rsavgiften. SGFs definition p� junior�lder 21 �r, g�ller givetvis i t�vlingssammanhang. Avgiften ger fritt spel p� Queens. Spel p� Kings sker till en kraftigt reducerad greenfee.

�rsavgifter:
Tour Card: 1.700 kr
Tour Card Combi: 4.700 kr (inkl. 20 personliga greenfee-biljetter p� Queens)
Juniorer: 3.500 kr (tom 25 �r)

Ytterligare information om Tour Card-medlemskap hittar Du h�r.


F�retagsmedlemskap
Ut�ver dessa rena medlemsformer, ges f�retag m�jlighet att ansluta sig p� olika s�tt. Detta ger personalen tillg�ng till motion och rekreation. Olika arrangemang f�r f�retagsgolf kan skr�ddarsys efter egna �nskem�l.

Ytterligare information om f�retagsmedlemskap hittar Du h�r.
� Tillbaka
-