Kungs�ngen GC

P� Kungs�ngen Golf Club har man inte bara tillg�ng till 36 f�rstklassiga golfh�l av m�sterskapskarakt�r.
Vi erbjuder ocks� ett helt nyinrett klubbhus med ombyggd restaurang och nya menyer, v�lsorterad golfshop, en uts�kt driving range med fr�scha bollar, eget tr�ningsomr�de, golfskola med utbildade PGA instrukt�rer mm.

Ytterligare 18 nya golfh�l finns projekterade i anslutning till klubbhuset. De f�rsta 9 h�len inklusive bost�der har en prelimin�r planerad byggstart h�sten 2006. En byggmodell p� hus och omr�de visades upp under Scandinavian Masters 2005.

Denna fantastiska golfanl�ggning med tv� toppbanor, Kings och Queens Course, genomsyras av h�gsta kvalitet, service och tillg�nglighet.

Scandinavian Masters spelades p� Kings Course 1998, 2000, 2002 och 2005.
Dessutom arrangerades STC International 2001 p� samma bana.

Citat Golf Digest
Golf Digest uts�g redan 2003 Kings Course till b�sta t�vlingsbana i Stockholm. Ingen annan bana i Stockholmsomr�det kr�ver att spelaren beh�rskar en bredare slagrepertoar. F�rb�ttringar sker ocks� kontinuerligt. Detta har genom �ren varit strategin med hela anl�ggningen. Att aldrig bli n�jd, utan hela tiden vilja f�rb�ttra sig, har ju fr�n starten varit ledningens ambition.

Efter Scandinavian Masters 2005:
Citat 2005: "Fortfarande �r Kings Course Stockholms b�sta t�vlingsbana."

« Tillbaka
-