Golfn�ra boende / Stockholm

Boende vid golfbanan
Kungs�ngen
Stockholm
Ny samarbetspartner fr�n och med 2005!!

Clarion Hotel med hotell �ver hela v�rlden �r den nya samarbetspartnern.

�verenskommelsen inneb�r att medlemmar kan boka hotellrum under vardagar med 30% rabatt p� ordinarie priser.

Villkoren �r:
-Ange: Kungs�ngen GC
-Medlemmen m�ste kunna styrka sitt medlemskap

Bokning kan ske p� olika s�tt.
-P� tel: 08-462 10 10 eller
-Via mail: [email protected]

G� ocks� in och titta p� Clarions hemsidan f�r att se deras andra intressanta erbjudanden.

Klicka p� Clarion Hotel Stockholm �
-