Welcome / Course Information

Club
Greenfee
Reception
Course Information
  Guides Overview
  Guide Kings
  Guide Queens
  Score Cards
  Pictures
Road Map
To stay
Weather
Contacts
Kings Course
Kings Course invigdes 1993. 1995 p�b�rjades arbetet med att bygga om banan till en m�sterskapsbana. Arbetet slutf�rdes 1998, samma �r som Kungs�ngen GC var v�rd f�r Scandinavian Masters f�r f�rsta g�ngen.

P� Kings Course kan amat�ren m�ta den professionella spelaren p� "lika villkor" eftersom det p� de flesta h�l skiljer avsev�rt i l�ngd mellan klubb - och backtee. Stora ondulerade greener i kombination med strategiskt utplacerade bunkrar g�r Kings Course till en riktig utmaning d�r du kan k�nna dig stolt om du lyckats spela p� ditt handicap.

Queens Course
Queens Course invigdes 1991. Queens Course �r en skogsbana med smala fairways i mogen tallskog d�r du spelar de flesta h�len helt �tskild fr�n andra spelare. Banan st�ller h�gre krav p� precision �n l�ngd.

Greenerna har under �ren mognat och idag talar man mer om den fina kvalit�n �n om det faktum att greenerna �r sm� och sv�rtr�ffade.
Klicka h�r om ni vill se vad som sker p� banorna
-