Klubben

Vision KGC
Historik KGC
PGA ETC
Systerklubbar
Film KGC
Projekt Nya banan
L�nkar
Klubben
P� Kungs�ngen Golf Club har man inte bara tillg�ng till 36 f�rstklassiga golfh�l av m�sterskapskarakt�r. Vi erbjuder ocks� ett helt nyinrett klubbhus med ombyggd restaurang och nya menyer, v�lsorterad golfshop, en uts�kt driving range med fr�scha bollar, eget tr�ningsomr�de, golfskola med utbildade PGA instrukt�rer mm. Ytterligare 18 nya golfh�l finns projekterade i anslutning till klubbhuset. De f�rsta 9 h�len inklusive bost�der har planerad prelimin�r byggstart h�sten 2006. Denna fantastiska golfanl�ggning genomsyras av h�gsta kvalitet, service och tillg�nglighet.

Golf Digest uts�g redan 2003 Kings Course till b�sta bana i Stockholm. Senast 2005 blev den utsedd till b�sta t�vlingsbana i Stockholmtrakten. Ingen annan bana i Stockholmsomr�det kr�ver att spelaren beh�rskar en bredare slagrepertoar. F�rb�ttringar sker kontinuerligt. Det har ocks� genom �ren varit strategin med hela anl�ggningen. Att aldrig bli n�jd, utan hela tiden vilja f�rb�ttra sig, har fr�n starten varit ledningens ambition.
Citat Golf Digest 2003: "Det finns faktiskt en helt logisk anledning till att Scandinavian Masters de senaste �ren spelats p� Kungs�ngen och ingen annan Stockholmsbana, n�r t�vlingen kommit till huvudstaden."

Scandinavian Masters 2005: �nnu en g�ng fick Kungs�ngen GC f�rtroendet att st�lla sin bana till f�rfogande, n�r Skandinaviens st�rsta golft�vling skulle arrangeras. Detta var fj�rde g�ngen. De tidigare �ren var 1998, 2000 och 2002. Speldatum var 28-31 juli 2005.

-