Klubben / Vision KGC

Vision KGC
Historik KGC
PGA ETC
Systerklubbar
Film KGC
Projekt Nya banan
Länkar
KUNGSÄNGEN GOLF CLUB

Var är vi och vart ska vi!

Kungsängen Golf Club befinner sig idag i en mycket gynnsam situation, där det mesta
av byggnation är avklarat. Vi står därför väl rustade inför framtiden och kan nu njuta av
en anläggning av yppersta klass. Det tar lång tid att komma dit, var vi står idag. Och det har
kostat både pengar och mycket blod, svett och faktiskt ibland även, tårar.

Belöningen har bestått i att såväl medlemmar som övriga besökare berömt vårt sätt att arbeta och noterat att anläggningen bara blivit bättre och bättre.Vi kan nu jämföra oss med de bästa anläggningarna i landet och på flera punkter notera att vi har en lika bra, eller bättre, produkt än våra konkurrenter.

Att tidningen Golf Digest utsåg Kingsbanan till Stockholms bästa golfbana, var
ytterligare ett bevis på att vi satsat rätt och att fler än vi uppskattar bra kvalitet.

Rankinglistor är naturligtvis bra, men det gäller att ha perspektiv på tillvaron och
inte slå sig till ro och tro att nu är allt klart! Även om det kan tyckas att mycket är
bra, så har vi visioner om hur vi vill att vår anläggningen skall se ut om 10 år. Och
vi får inte tro att våra konkurrenter sitter stilla och beundrar vår utveckling.

Många nya golfprojekt kommer att byggas under de närmaste åren och några kommer
säkert att tillhöra den absoluta Sverigetoppen. Men det är viktigt att förstå helheten i
en golfanläggning. De flesta projektörer kan bygga en bra golfbana idag. Och finansieringen
är inget stort problem. För att lyckas måste däremot stora resurser läggas på underhåll, utveckling och uthållighet.


Vår vision om framtiden för Kungsängen Golf Club

Vi arbetar efter en rullande 5 års plan, som hela tiden revideras och anpassas efter vad vi själva tror är viktigt för anläggningen. Ibland senareläggs en del aktiviteter, men det händer
även att vi tidigarelägger projekt som t.ex nu i år, inglasning av terrassen. Det viktigaste är, att
allt som sker, kopplas till anläggningens långsiktiga mål.

Om 5 – 10 år, vill vi att Kungsängen Golf & CC, är en totalanläggning för friskvård, rekreation, golf, privatboende, arbete, hotell och konferens. Enkelt uttryckt, vill vi
att man skall kunna bo på vår anläggning och inte behöva använda bilen. Unikt och en vision som faktiskt ligger helt rätt i tiden. För vem vill använda bilen om bensinpriset ligger på 20 kr och vägtullar upprättas? Utredningar beträffande framtida levnadsmönster, pekar på att närhet till aktiviteter, kommer att vara avgörande för var vi vill bosätta oss.

Fullt utvecklat kommer KGC-konceptet att ta fasta på allt det goda i livet. Stor vikt kommer att läggas vid vad vi själva som individer vill ha. Många av oss kommer säkert att anse att golfen är det viktigaste, medan andra känner att klubbens vinkällare kanske är den bästa oasen. Många kommer också att prisa möjligheten att tillhöra en anläggning, som inte bara ger fritt spel i Sverige, utan också ger en vinterbas i Spanien. Där möter vår personal upp och ser till att sommaren förlängs med ytterligare några månader. Detta scenario kommer garanterat att bli en succé.


Huvudmål för verksamheten.
Kungsängen Golf Club skall vara en anläggning anpassad efter Europa Tourens krav.
Vi skall ha en konkurrenskraftig anläggning, erbjuda bästa möjliga produkt och säkerställa att övriga önskemål tillgodoses.

”Vi skall erbjuda en unik och flexibel service, som i alla lägen bygger på snabba beslut”.

”Behöver vi bygga om bana, såväl som klubbhus, för att ytterligare förstärka vår identitet, så gör vi det”.


Medlemmar, företagare och övriga besökare.
Privata spelrättsinnehavare är ryggraden i verksamheten. För denna medlemskategori skall vi alltid kunna erbjuda: Bästa tillgänglighet, bra kvalitet och en unik service.

Övriga medlemmar, företagare och greenfeegäster ger alla viktiga tillskott till verksamheten. Dem skall vi alltid kunna erbjuda en bra produkt, utgående ifrån varje individs unika situation.


Väl mött till en fantastik framtid i en klubb under ständig utveckling.


Peter Nyberg
Klubbdirektör
-