Klubben / Vision KGC

Vision KGC
Historik KGC
PGA ETC
Systerklubbar
Film KGC
Projekt Nya banan
L�nkar
KUNGS�NGEN GOLF CLUB

Var �r vi och vart ska vi!

Kungs�ngen Golf Club befinner sig idag i en mycket gynnsam situation, d�r det mesta
av byggnation �r avklarat. Vi st�r d�rf�r v�l rustade inf�r framtiden och kan nu njuta av
en anl�ggning av yppersta klass. Det tar l�ng tid att komma dit, var vi st�r idag. Och det har
kostat b�de pengar och mycket blod, svett och faktiskt ibland �ven, t�rar.

Bel�ningen har best�tt i att s�v�l medlemmar som �vriga bes�kare ber�mt v�rt s�tt att arbeta och noterat att anl�ggningen bara blivit b�ttre och b�ttre.Vi kan nu j�mf�ra oss med de b�sta anl�ggningarna i landet och p� flera punkter notera att vi har en lika bra, eller b�ttre, produkt �n v�ra konkurrenter.

Att tidningen Golf Digest uts�g Kingsbanan till Stockholms b�sta golfbana, var
ytterligare ett bevis p� att vi satsat r�tt och att fler �n vi uppskattar bra kvalitet.

Rankinglistor �r naturligtvis bra, men det g�ller att ha perspektiv p� tillvaron och
inte sl� sig till ro och tro att nu �r allt klart! �ven om det kan tyckas att mycket �r
bra, s� har vi visioner om hur vi vill att v�r anl�ggningen skall se ut om 10 �r. Och
vi f�r inte tro att v�ra konkurrenter sitter stilla och beundrar v�r utveckling.

M�nga nya golfprojekt kommer att byggas under de n�rmaste �ren och n�gra kommer
s�kert att tillh�ra den absoluta Sverigetoppen. Men det �r viktigt att f�rst� helheten i
en golfanl�ggning. De flesta projekt�rer kan bygga en bra golfbana idag. Och finansieringen
�r inget stort problem. F�r att lyckas m�ste d�remot stora resurser l�ggas p� underh�ll, utveckling och uth�llighet.


V�r vision om framtiden f�r Kungs�ngen Golf Club

Vi arbetar efter en rullande 5 �rs plan, som hela tiden revideras och anpassas efter vad vi sj�lva tror �r viktigt f�r anl�ggningen. Ibland senarel�ggs en del aktiviteter, men det h�nder
�ven att vi tidigarel�gger projekt som t.ex nu i �r, inglasning av terrassen. Det viktigaste �r, att
allt som sker, kopplas till anl�ggningens l�ngsiktiga m�l.

Om 5 � 10 �r, vill vi att Kungs�ngen Golf & CC, �r en totalanl�ggning f�r friskv�rd, rekreation, golf, privatboende, arbete, hotell och konferens. Enkelt uttryckt, vill vi
att man skall kunna bo p� v�r anl�ggning och inte beh�va anv�nda bilen. Unikt och en vision som faktiskt ligger helt r�tt i tiden. F�r vem vill anv�nda bilen om bensinpriset ligger p� 20 kr och v�gtullar uppr�ttas? Utredningar betr�ffande framtida levnadsm�nster, pekar p� att n�rhet till aktiviteter, kommer att vara avg�rande f�r var vi vill bos�tta oss.

Fullt utvecklat kommer KGC-konceptet att ta fasta p� allt det goda i livet. Stor vikt kommer att l�ggas vid vad vi sj�lva som individer vill ha. M�nga av oss kommer s�kert att anse att golfen �r det viktigaste, medan andra k�nner att klubbens vink�llare kanske �r den b�sta oasen. M�nga kommer ocks� att prisa m�jligheten att tillh�ra en anl�ggning, som inte bara ger fritt spel i Sverige, utan ocks� ger en vinterbas i Spanien. D�r m�ter v�r personal upp och ser till att sommaren f�rl�ngs med ytterligare n�gra m�nader. Detta scenario kommer garanterat att bli en succ�.


Huvudm�l f�r verksamheten.
Kungs�ngen Golf Club skall vara en anl�ggning anpassad efter Europa Tourens krav.
Vi skall ha en konkurrenskraftig anl�ggning, erbjuda b�sta m�jliga produkt och s�kerst�lla att �vriga �nskem�l tillgodoses.

�Vi skall erbjuda en unik och flexibel service, som i alla l�gen bygger p� snabba beslut�.

�Beh�ver vi bygga om bana, s�v�l som klubbhus, f�r att ytterligare f�rst�rka v�r identitet, s� g�r vi det�.


Medlemmar, f�retagare och �vriga bes�kare.
Privata spelr�ttsinnehavare �r ryggraden i verksamheten. F�r denna medlemskategori skall vi alltid kunna erbjuda: B�sta tillg�nglighet, bra kvalitet och en unik service.

�vriga medlemmar, f�retagare och greenfeeg�ster ger alla viktiga tillskott till verksamheten. Dem skall vi alltid kunna erbjuda en bra produkt, utg�ende ifr�n varje individs unika situation.


V�l m�tt till en fantastik framtid i en klubb under st�ndig utveckling.


Peter Nyberg
Klubbdirekt�r
-