Klubben / PGA ETC

Vision KGC
Historik KGC
PGA ETC
Systerklubbar
Film KGC
Projekt Nya banan
Länkar
PGA ETC

PGA European Tour Courses är en gruppering av högkvalitativa golfanläggningar över hela Europa. Varje anläggning har ofta ett flertal golfbanor och med möjlighet att utveckla ett golfnära boende. Detta kan innebära såväl hotell, uthyrning av hus/lägenheter, som privat ägda hus.

Att vara en PGA European Tour Course innebär också att man ingår i en utvald grupp av golfanläggningar, som regelbundet är värd för större professionella evenemang och tävlingar.

Strategin för PGA European Tour Courses är att knyta till sig välkända högkvalitativa golfanläggningar och kombinera hög kundtillfredsställelse med bra avkastning på investerat kapital. Den huvudsakliga affärsidén är att äga, utveckla, leda och licensiera större golf- och fastighetsanläggningar, ofta med lokala partners, för att uppnå de övergripande affärsmålen. En ytterligare affärsverksamhet är att åtaga sig olika former av management- och konsultuppdrag.

För att få ytterligare information om PGA European Tour Courses, går det att gå in på den officiella hemsidan: www.pgaetc.com.
-