Klubben / PGA ETC

Vision KGC
Historik KGC
PGA ETC
Systerklubbar
Film KGC
Projekt Nya banan
L�nkar
PGA ETC

PGA European Tour Courses �r en gruppering av h�gkvalitativa golfanl�ggningar �ver hela Europa. Varje anl�ggning har ofta ett flertal golfbanor och med m�jlighet att utveckla ett golfn�ra boende. Detta kan inneb�ra s�v�l hotell, uthyrning av hus/l�genheter, som privat �gda hus.

Att vara en PGA European Tour Course inneb�r ocks� att man ing�r i en utvald grupp av golfanl�ggningar, som regelbundet �r v�rd f�r st�rre professionella evenemang och t�vlingar.

Strategin f�r PGA European Tour Courses �r att knyta till sig v�lk�nda h�gkvalitativa golfanl�ggningar och kombinera h�g kundtillfredsst�llelse med bra avkastning p� investerat kapital. Den huvudsakliga aff�rsid�n �r att �ga, utveckla, leda och licensiera st�rre golf- och fastighetsanl�ggningar, ofta med lokala partners, f�r att uppn� de �vergripande aff�rsm�len. En ytterligare aff�rsverksamhet �r att �taga sig olika former av management- och konsultuppdrag.

F�r att f� ytterligare information om PGA European Tour Courses, g�r det att g� in p� den officiella hemsidan: www.pgaetc.com.
-