Greenfee 2006 / Policy Dresscode

Regler för tidsbokning
Policy Dresscode
Greenfee erbjudanden
Banstatus
Klubbsamarbeten
Registrering för greenfee-erbjudande
Policy/Dresscode
  • Klädseln skall vara vårdad. Jeans accepteras bara om de är rena och prydliga.

  • Greenfee skall erläggas innan spel. I första hand i receptionen. I andra hand, när den är stängd, i greenfeefacket på receptionsdörren. Överträdelse beivras.

  • Personal på Kungsängen GC har rätt att avvisa spelare som inte följer bestämmelser eller uppträder störande.

  • Ranger/Starter är en hjälp för att snabba upp spelet.

  • Spelaren med lägst handicap i bollen ansvarar för att snabba upp spelet samt att ”Vett och etikett” följs.

  • Släpp igenom snabbare boll oberoende av antal spelare.
-