Greenfee 2006 / Policy Dresscode

Regler f�r tidsbokning
Policy Dresscode
Greenfee erbjudanden
Banstatus
Klubbsamarbeten
Registrering f�r greenfee-erbjudande
Policy/Dresscode
  • Kl�dseln skall vara v�rdad. Jeans accepteras bara om de �r rena och prydliga.

  • Greenfee skall erl�ggas innan spel. I f�rsta hand i receptionen. I andra hand, n�r den �r st�ngd, i greenfeefacket p� receptionsd�rren. �vertr�delse beivras.

  • Personal p� Kungs�ngen GC har r�tt att avvisa spelare som inte f�ljer best�mmelser eller upptr�der st�rande.

  • Ranger/Starter �r en hj�lp f�r att snabba upp spelet.

  • Spelaren med l�gst handicap i bollen ansvarar f�r att snabba upp spelet samt att �Vett och etikett� f�ljs.

  • Sl�pp igenom snabbare boll oberoende av antal spelare.
-