Kansli Reception / Banstatus

Regler för tidsbokning
Banstatus
Här finns aktuell information om status på banorna
Idag, 2007-03-15, och framåt gäller följande:

Kings Allmänt: Stängd. Ombyggnad pågår.
Kings Tees: Kommer att uppdateras.
Kings Fairways: Kommer att uppdateras.
Kings Greener: Kommer att uppdateras.

Queens Allmänt: Öppen med sommargreener.
Queens Tees: Kommer att uppdateras.
Queens Fairways:
Kommer att uppdateras.
Queens Greener:
Kommer att uppdateras.

Gradering: På en skala 1-5, där betyg 5 är toppen.

Banchefen
Status ombyggnaden 2021-11-27
Detta är vad som nu är gjort.
Denna sida kommer att uppdateras regelbundet.


Kings
Hål 1
700 m ny dränering nerlagd. Greenytan samt kullen till vänster innan green, är borttagna.
Hål 2
200 m ny dränering plus ny kulle för avrinning. Greenytan borttagen.
Hål 3
Greenytan borttagen. Greenen förlängd 8 meter bakåt. Gul tee justerat.
Hål 4
600 m ny dränering. Greenytan borttagen.
Hål 5
Ny dränering framför green. Greenytan borttagen. Även ”knölen” till vänster på green är borta. Greenytan sänkt i framkant, så att greenytan går att se från 150 m.
Hål 7
Justering av svackor på green, samt ny torv på fläckar. Damtee justerat.
Hål 8
Greenytan borttagen. Ny dränering i svackan bakom greenen.
Hål 9
Ny dränering 50 m kort om green. Greenytan borttagen. Greenen har gjorts något större samt sänkts i framkant för bättre sikt. Hela stenmuren runt green borttagen. Ersätts med kullar istället.
Hål 10
Ny dränering framför green. Greenytan sänkt i framkant samt svackor justerade.
Hål 11
250m ny dränering på fairway. Gul tee torvad i bakkant vid torrskada.
Hål 12
200 m ny dränering 50 m kort om greenen.
Hål 13
Dammen utgrävd i början, framtagning av berg i vattnet. Greenytan borttagen. Justering och byggnad av kullar runt green. Börjat fylla på ny såbädd.
Hål 15
Torven borta, ny såbädd ditlagd. Hela greenen har blivit lite större. Träd borttagna. Ny avrinning gjord från kullen bakom greenen och runt greenen så att allt vatten skall ledas runt greenen ner i vattnet framför.
Hål 16
Hela höger sidan av green sänkt. Bunkern framför green är borttagen. Detta för att få bättre sikt in mot greenytan. Nytt gult tee 10-15 meter bakom befintligt blått tee, gör att hålet blir 370 m från gul tee.

Alla greener, där torven är borttagen, är ny såbädd pålagd samt planerad. Slutlig finjustering sker innan torven kommer nästa vår, då den satts sig ordentligt.

Queens
Hål 8
Greenen justerad och nytorvad.
Hål 18
Vägen justerad. Bron är framtagen. Diken framför damtee uppgrävda för bättre avrinning av vatten.

-