Kansli Reception / Banstatus

Regler f�r tidsbokning
Banstatus
H�r finns aktuell information om status p� banorna
Idag, 2007-03-15, och fram�t g�ller f�ljande:

Kings Allm�nt: St�ngd. Ombyggnad p�g�r.
Kings Tees: Kommer att uppdateras.
Kings Fairways: Kommer att uppdateras.
Kings Greener: Kommer att uppdateras.

Queens Allm�nt: �ppen med sommargreener.
Queens Tees: Kommer att uppdateras.
Queens Fairways:
Kommer att uppdateras.
Queens Greener:
Kommer att uppdateras.

Gradering: P� en skala 1-5, d�r betyg 5 �r toppen.

Banchefen
Status ombyggnaden 2021-11-27
Detta �r vad som nu �r gjort.
Denna sida kommer att uppdateras regelbundet.


Kings
H�l 1
700 m ny dr�nering nerlagd. Greenytan samt kullen till v�nster innan green, �r borttagna.
H�l 2
200 m ny dr�nering plus ny kulle f�r avrinning. Greenytan borttagen.
H�l 3
Greenytan borttagen. Greenen f�rl�ngd 8 meter bak�t. Gul tee justerat.
H�l 4
600 m ny dr�nering. Greenytan borttagen.
H�l 5
Ny dr�nering framf�r green. Greenytan borttagen. �ven �kn�len� till v�nster p� green �r borta. Greenytan s�nkt i framkant, s� att greenytan g�r att se fr�n 150 m.
H�l 7
Justering av svackor p� green, samt ny torv p� fl�ckar. Damtee justerat.
H�l 8
Greenytan borttagen. Ny dr�nering i svackan bakom greenen.
H�l 9
Ny dr�nering 50 m kort om green. Greenytan borttagen. Greenen har gjorts n�got st�rre samt s�nkts i framkant f�r b�ttre sikt. Hela stenmuren runt green borttagen. Ers�tts med kullar ist�llet.
H�l 10
Ny dr�nering framf�r green. Greenytan s�nkt i framkant samt svackor justerade.
H�l 11
250m ny dr�nering p� fairway. Gul tee torvad i bakkant vid torrskada.
H�l 12
200 m ny dr�nering 50 m kort om greenen.
H�l 13
Dammen utgr�vd i b�rjan, framtagning av berg i vattnet. Greenytan borttagen. Justering och byggnad av kullar runt green. B�rjat fylla p� ny s�b�dd.
H�l 15
Torven borta, ny s�b�dd ditlagd. Hela greenen har blivit lite st�rre. Tr�d borttagna. Ny avrinning gjord fr�n kullen bakom greenen och runt greenen s� att allt vatten skall ledas runt greenen ner i vattnet framf�r.
H�l 16
Hela h�ger sidan av green s�nkt. Bunkern framf�r green �r borttagen. Detta f�r att f� b�ttre sikt in mot greenytan. Nytt gult tee 10-15 meter bakom befintligt bl�tt tee, g�r att h�let blir 370 m fr�n gul tee.

Alla greener, d�r torven �r borttagen, �r ny s�b�dd p�lagd samt planerad. Slutlig finjustering sker innan torven kommer n�sta v�r, d� den satts sig ordentligt.

Queens
H�l 8
Greenen justerad och nytorvad.
H�l 18
V�gen justerad. Bron �r framtagen. Diken framf�r damtee uppgr�vda f�r b�ttre avrinning av vatten.

-