KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Kansli Reception / Fakturering och betalningsvillkor

Min golf
Adress�ndringar
Medlemskortet
K�p, F�rs�ljning spelr�tter
Uthyrning, Hyra spelr�tter
Boka tider systerbanor
Fakturering och betalningsvillkor
St�dfakturering
Fakturering och betalningsvillkor
Medlemsavgifterna f�r f�ljande �r fastst�lls vanligtvis under oktober m�nad. D�refter informeras alla medlemmar via hemsidan och via email.

Den �rliga medlemsfaktureringen sker sedan vanligtvis i b�rjan p� december �ret innan det �r avgiften avser. F�r olika medlemskapstyper g�ller lite olika betalningsvillkor.

Om betalning inte skett innan f�rfallodatum �r passerat, eller senast innan n�sta s�song drar ig�ng, registreras medlemen i GIT, som att icke ha betalt �rsavgiften. Detta inneb�r att alla spelr�ttigheter, s�v�l p� hemmaklubben som p� �vriga banor i Sverige stoppas. D�rf�r �r det ocks� viktigt att om medlemskap fortsatt �nskas, betalningen sker i tid. Om medlemmen d�remot �nskar uttr�de, �r det bara att kontakta kansliet. Helst brevledes eller via email. D� registreras uttr�det i GIT och fakturan bokas bort. Men det beh�vs ett aktivt val av medlemmen, f�r att uttr�de skall ske.

Founders
Alla typer av Foundermedlemskap har enligt spelr�ttsavtalet ett f�rfallodatum sista januari varje �r. D�refter utg�r sedvanliga avgifter f�r f�rsenad betalning.

De Foundermedlemmar, som av n�gon anledning, �nskar hyra ut sin spelr�tt, skall meddela kansliet detta senast den 30 november �ret innan uthyrningen �nskas. Se detaljer p� annan plats p� hemsidan.

Vid all f�rs�ljning av spelr�tter b�r medlemmen kontakta kansliet innan f�rs�ljningen p�b�rjas. Detta f�r att f�rs�kra sig om vilka regler som g�ller. Klubben tar sedan en administrativ avgift vid genomf�rd f�rs�ljning som �r 10 % av g�llande spelr�ttsavgift. Se detaljer p� annan plats p� hemsidan.

Tour Card/Tour Card Combi/�vriga �rsmedlemmar
Alla typer av �rsmedlemmar, som varit medlemmar under �ret, erh�ller en faktura f�r n�sta �r, om man inte uttryckligen meddelat klubben att man �nskar uttr�de.

F�rfallodatum �r satt till sista november. Detta f�r att medlemmen skall kunna tillf�rs�kras medlemskap f�r f�ljande �r. D�refter garanterar klubben inte att medlemmen erh�ller f�rnyat medlemskap. Bara i m�n av plats.

Inga f�rseningsavgifter utg�r normalt p� fakturor f�r �rsmedlemskap, om inte s�rskilda villkor har accepterats i samband med �verenskommelse om medlemskap. Detta kan till ex. vara vissa extra f�rm�ner, som �verenskommits.
-