KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Kansli Reception / Fakturering och betalningsvillkor

Min golf
Adressändringar
Medlemskortet
Köp, Försäljning spelrätter
Uthyrning, Hyra spelrätter
Boka tider systerbanor
Fakturering och betalningsvillkor
Städfakturering
Fakturering och betalningsvillkor
Medlemsavgifterna för följande år fastställs vanligtvis under oktober månad. Därefter informeras alla medlemmar via hemsidan och via email.

Den årliga medlemsfaktureringen sker sedan vanligtvis i början på december året innan det år avgiften avser. För olika medlemskapstyper gäller lite olika betalningsvillkor.

Om betalning inte skett innan förfallodatum är passerat, eller senast innan nästa säsong drar igång, registreras medlemen i GIT, som att icke ha betalt årsavgiften. Detta innebär att alla spelrättigheter, såväl på hemmaklubben som på övriga banor i Sverige stoppas. Därför är det också viktigt att om medlemskap fortsatt önskas, betalningen sker i tid. Om medlemmen däremot önskar utträde, är det bara att kontakta kansliet. Helst brevledes eller via email. Då registreras utträdet i GIT och fakturan bokas bort. Men det behövs ett aktivt val av medlemmen, för att utträde skall ske.

Founders
Alla typer av Foundermedlemskap har enligt spelrättsavtalet ett förfallodatum sista januari varje år. Därefter utgår sedvanliga avgifter för försenad betalning.

De Foundermedlemmar, som av någon anledning, önskar hyra ut sin spelrätt, skall meddela kansliet detta senast den 30 november året innan uthyrningen önskas. Se detaljer på annan plats på hemsidan.

Vid all försäljning av spelrätter bör medlemmen kontakta kansliet innan försäljningen påbörjas. Detta för att försäkra sig om vilka regler som gäller. Klubben tar sedan en administrativ avgift vid genomförd försäljning som är 10 % av gällande spelrättsavgift. Se detaljer på annan plats på hemsidan.

Tour Card/Tour Card Combi/Övriga årsmedlemmar
Alla typer av årsmedlemmar, som varit medlemmar under året, erhåller en faktura för nästa år, om man inte uttryckligen meddelat klubben att man önskar utträde.

Förfallodatum är satt till sista november. Detta för att medlemmen skall kunna tillförsäkras medlemskap för följande år. Därefter garanterar klubben inte att medlemmen erhåller förnyat medlemskap. Bara i mån av plats.

Inga förseningsavgifter utgår normalt på fakturor för årsmedlemskap, om inte särskilda villkor har accepterats i samband med överenskommelse om medlemskap. Detta kan till ex. vara vissa extra förmåner, som överenskommits.
-