KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Kansli Reception / Boka tider systerbanor

Min golf
Adress�ndringar
Medlemskortet
K�p, F�rs�ljning spelr�tter
Uthyrning, Hyra spelr�tter
Boka tider systerbanor
Fakturering och betalningsvillkor
St�dfakturering
Boka tider systerbanor
Alla Foundermedlemmar, som har kvitterat ut sitt ETC-medlemskort i kansliet, kan fr�n och med �r 2005 boka in sina starttider direkt hos systerklubben. N�r man sedan �r p� plats, visar man bara upp sitt ETC-kort och erh�ller d� automatiskt alla f�rm�ner som �r knutet till Foundermedlemskapet. Bl. den, inom ETCgruppen i f�rv�g fastst�llda bokningsavgiften, f�r spel p� systerbanor. Det tillkommer s�ledes inte n�gon extra greenfee.

OBS: Var uppm�rksam p� att samma bokningsregler, som medlemskapet f�r med sig p� hemmaklubben, g�ller �ven p� systerbanorna.
-