KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Kansli Reception / Uthyrning, Hyra spelr�tter

Min golf
Adress�ndringar
Medlemskortet
K�p, F�rs�ljning spelr�tter
Uthyrning, Hyra spelr�tter
Boka tider systerbanor
Fakturering och betalningsvillkor
St�dfakturering
Uthyrning / Hyra spelr�tter

Vid �nskem�l om uthyrning av Founderspelr�tter g�ller f�ljande:

Foundermedlem kan bara i undantagsfall och under speciella omst�ndigheter hyra ut sin spelr�tt. Detta kan t.ex. vara p.g.a. utlandstj�nst, allvarlig sjukdom etc. Kontakta klubbledningen f�r att diskutera villkoren f�r eventuell uthyrning.

Oavsett anledning �r Foundermedlemmen alltid skyldig att meddela klubben �nskem�l om uthyrning senast den 30 november �ret innan uthyrningen skall ske. Har Foundermedlemmen inte h�rt av sig innan detta datum, skall �rsavgiften betalas enligt spelr�ttsavtalet, senast 31 januari varje �r.

Enda sk�let till att Foundermedlemmen kan f� till�telse att hyra ut sin spelr�tt efter den 30 november �r n�r en allvarlig sjukdom intr�ffar efter detta datum men f�re den 31 januari, d� �rsavgiften skall vara betald. Intr�ffar detta har Foundermedlemmen r�tt att hyra ut sin spelr�tt p� samma villkor som nedanst�ende.

Vid all uthyrning �r det Foundermedlemmens eget ansvar att anvisa person som �r villig att hyra spelr�tten. Klubbledningen f�rbeh�ller sig r�tten att godk�nna Hyraren. Villkoret f�r uthyrning, d� det f�religger speciella omst�ndigheter, �r att Hyraren av spelr�tten f�rbinder sig att betala �rsavgiften senast 31 januari. Hyraren �vertar d� tillf�lligt Foundermedlemmens spelr�tt. Hyraren registreras som �Founder Hyrare�. Foundermedlemmen registreras som �Founder Full Uthyrare�. F�r detta betalar Foundermedlemmen 1.000 kronor i administrativ avgift. Denna medlemskapstyp ger inte n�gra spelr�ttigheter p� Kungs�ngen Golf Club eller andra golfklubbar, inte heller medlemskort, tidningen Svensk Golf etc.

Foundermedlemmen har alltid alternativet att bli �TourCard� medlem, som ger r�ttigheter till spel mot reducerad greenfee p� Kungs�ngen Golf Club, medlemskort, m�jligheter till spel utomlands och p� andra golfklubbar, tidningen Svensk Golf etc. Avgiften �r d� 1.700 kronor. Medlemmen registreras d� som �Founder Full TC�.

OBS: Villkoren f�r uthyrning av spelr�tter, kan komma att f�r�ndras under �ret, inf�r n�sta s�song.

Klubbledningen

-