KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Kansli Reception / Uthyrning, Hyra spelrätter

Min golf
Adressändringar
Medlemskortet
Köp, Försäljning spelrätter
Uthyrning, Hyra spelrätter
Boka tider systerbanor
Fakturering och betalningsvillkor
Städfakturering
Uthyrning / Hyra spelrätter

Vid önskemål om uthyrning av Founderspelrätter gäller följande:

Foundermedlem kan bara i undantagsfall och under speciella omständigheter hyra ut sin spelrätt. Detta kan t.ex. vara p.g.a. utlandstjänst, allvarlig sjukdom etc. Kontakta klubbledningen för att diskutera villkoren för eventuell uthyrning.

Oavsett anledning är Foundermedlemmen alltid skyldig att meddela klubben önskemål om uthyrning senast den 30 november året innan uthyrningen skall ske. Har Foundermedlemmen inte hört av sig innan detta datum, skall årsavgiften betalas enligt spelrättsavtalet, senast 31 januari varje år.

Enda skälet till att Foundermedlemmen kan få tillåtelse att hyra ut sin spelrätt efter den 30 november är när en allvarlig sjukdom inträffar efter detta datum men före den 31 januari, då årsavgiften skall vara betald. Inträffar detta har Foundermedlemmen rätt att hyra ut sin spelrätt på samma villkor som nedanstående.

Vid all uthyrning är det Foundermedlemmens eget ansvar att anvisa person som är villig att hyra spelrätten. Klubbledningen förbehåller sig rätten att godkänna Hyraren. Villkoret för uthyrning, då det föreligger speciella omständigheter, är att Hyraren av spelrätten förbinder sig att betala årsavgiften senast 31 januari. Hyraren övertar då tillfälligt Foundermedlemmens spelrätt. Hyraren registreras som ”Founder Hyrare”. Foundermedlemmen registreras som ”Founder Full Uthyrare”. För detta betalar Foundermedlemmen 1.000 kronor i administrativ avgift. Denna medlemskapstyp ger inte några spelrättigheter på Kungsängen Golf Club eller andra golfklubbar, inte heller medlemskort, tidningen Svensk Golf etc.

Foundermedlemmen har alltid alternativet att bli ”TourCard” medlem, som ger rättigheter till spel mot reducerad greenfee på Kungsängen Golf Club, medlemskort, möjligheter till spel utomlands och på andra golfklubbar, tidningen Svensk Golf etc. Avgiften är då 1.700 kronor. Medlemmen registreras då som ”Founder Full TC”.

OBS: Villkoren för uthyrning av spelrätter, kan komma att förändras under året, inför nästa säsong.

Klubbledningen

-