KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Kansli Reception / Köp, Försäljning spelrätter

Min golf
Adressändringar
Medlemskortet
Köp, Försäljning spelrätter
Uthyrning, Hyra spelrätter
Boka tider systerbanor
Fakturering och betalningsvillkor
Städfakturering
Köp / Försäljning spelrätter
All försäljning av spelrätter administreras av klubben. Den administrativa avgiften, som betalas av säljaren, uppgår till 10 % av det av klubben, från tid till annan, fastställda priset för en spelrätt

Spelrättsavgifter:
Följande priser gäller från 2022-01-01 på spelrätter:
Founder: 175.000 kr
SeniorFounder: 40.000 kr

En säljare av en spelrätt har rätt att föreslå köpare. Klubben har dock alltid rätt att slutgiltigt godkänna en köpare.

Den som funderar på att sälja en spelrätt, bör alltid först ta kontakt med kansliet, för att informera sig om vad som gäller. Detta för att inga tveksamheter skall uppstå, vilka villkor som är giltiga.
-