KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Kansli Reception / Medlemskortet

Min golf
Adress�ndringar
Medlemskortet
K�p, F�rs�ljning spelr�tter
Uthyrning, Hyra spelr�tter
Boka tider systerbanor
Fakturering och betalningsvillkor
St�dfakturering
Medlemskortet � din nyckel till golfspelet
Snart �r det dags att plocka fram Medlemskortet igen. M�nga fr�gar hur det anv�nds. H�r f�ljer en uppdatering.

Medlemskortet �r ditt ID-kort som du knappast knappast klarar dig utan. Ditt personliga Golf-ID �r dina f�delsedata samt de tre siffror som st�r trycka p� ditt medlemskort, det �r med andra ord inte ditt personnummer. Kortet anv�nder du f�r att justera din handicap, anm�la dig till t�vlingar och boka starttider. Du kan g�ra det framf�r en dator uppkopplad till Internet eller vid Golfterminalen p� klubben. Den som vill kan bygga ut kortet med betalfunktionen MasterCard, som ger vissa f�rm�ner som till exempel �rets nyhet � Greenfeebonus. F�r mer information, g� in p� www.golf.se/medlemskortet

JUSTERA DIN HANDICAP
Du vet v�l att du �r skyldig Att justera din handicap efter en handicapp�verkande rond. I st�llet f�r att notera �ndringen i ditt noteringsh�fte s� g�r du till golfklubbens golfterminal med mark�rens Golf-ID och registrerar ditt resultat. Du kan naturligtvis ocks� g�ra detta via en dator. Du som spelare �r alltid skyldig att se till att den korrekta handicap finns registrerad i systemet n�r du exempelvis spelar en t�vling.

ANM�LA DIG TILL T�VLINGAR
M�nga klubbar till�mpar t�vlingsanm�lan via Internet. P� sikt kommer troligen de flesta klubbar att erbjuda en s�dan m�jlighet.

BOKA EN STARTTID
Att boka starttid via Internet �r b�de enkelt och smidigt. Varje klubb avg�r sj�lv hur m�nga starttider som ska finnas tillg�ngliga via Internet. Det �r ocks� klubben som avg�r om denna starttidsbokning ska vara �ppen endast f�r medlemmar, hur l�ng tid i f�rv�g dy kan boka via n�tet och om det till exempel ska ta ut en bokningsavgift.

Om det r�kar vara s� att den starttid du just hittat via n�tet f�rsvinner innan du hinner boka, s� kan det bero p� att n�gon annan var aningen snabbare �n du. F�rst n�r du f�tt en bokningsbekr�ftelse med ett bokningsnummer �r din starttid bokad.


S� H�R ANV�NDER DU KORTET VID EN DATOR UPPKOPPLAD P� INTERNET
 • G� in p� www.golf.se och hitta vinjetten "Min golf". Det �r h�r du ska logga in.

 • P� ditt medlemskort st�r dina de sista siffror i ditt Golf-ID. De f�rsta sex kan du eftersom de �r dina f�delsedata. Dessutom st�r det ett 16-siffrigt kortnummer. De fyra sista siffrorna fungerar som l�senord f�rsta g�ngen du loggar in. Du kan till n�sta g�ng du loggar in v�lja att �ndra till valfritt l�senord. N�r du loggar in kommer du till din personliga sida p� golf.se

 • F�rsta g�ngen du loggat in kommer du f� fr�gan om du vill att ditt namn ska synas i start- och resultatlistor p� Internet. H�r svarar du Ja eller Nej. Vilket du �n v�ljer att svara s� kan du alltid g� tillbaka och �ndra dig. Innan du loggat in f�rsta g�ngen �r inst�llningen Ja.

 • Eftersom du �r inne i systemet kan du nu v�lja mellan en rad funktioner, exempelvis:

 • Boka starttider.

 • Se vilka starttider du �r bokad p�.

 • S�ka efter och anm�la dig till t�vlingar p� din hemmaklubb och p� andra klubbar.

 • Se vilka t�vlingar du redan �r anm�ld till.

 • Se din handicaphistorik.

 • Justera din handicap med hj�lp av din mark�rs Golf-ID eller namn om du inte har mark�rens Golf-ID. Ett tips �r att du noterar din mark�rs Golf-ID p� exempelvis scorekortet om du inte har m�jlighet att g�ra din handicapjustering omedelbart efter avslutad rond i klubbens golfterminal.

 • Justera dina personliga uppgifter som klubben har i sitt medlemsregister, exempelvis e-postadress och mobilnummer.


S� H�R ANV�NDER DU KORTET VID GOLFTERMINALEN P� GOLFKLUBBEN
 • Dra ditt medlemskort i golfterminalens kortl�sare.

 • Golfterminalen loggar in dig automatiskt.

 • F�lj instruktionerna p� sk�rmen och v�lj vad du vill g�ra.

Du kan bland annat:

 • Se start- och resultatlistor.

 • Se din handicaphistorik och p� vissa terminaler �ven skriva ut den.

 • Justera din handicap med hj�lp av din mark�rs Golf-ID eller l�ta din mark�r dra sitt medlemskort i Golfterminalen.

 • Boka starttider.

 • Betala greenfee/startavgift.


SPEL UTOMLANDS/INTERNATIONELLT HCP-INTYG
Om du planerar att spela golf utomlands och d�rf�r beh�ver ett hcp-intyg g�r du in till "Min golf" som vanligt p� www.golf.se och klickar p� "Min hcp-visa". P� den bild du f�r upp klickar du p� - "visa och skriv ut handicapbevis". Du f�r nu upp ett internationellt intyg som du kan skriva ut. Signera det sj�lv och ta med det p� resan. Detta �r det enda handicapbevis du numera kan f� med dig vid utlandsvistelser. Har du problem med att g�ra detta hemma kan du kontakta din klubb och be dem hj�lpa dig.


Johan Dahlqvist
Information
Svenska Golff�rbundet
-