KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Medlemskap / Att bli medlem

Att bli medlem
Medlemsans�kan
Hur f�r man tillg�ng till denna m�sterskapsanl�ggning?

Tv� olika former f�r medlemskap erbjudes. Founder och Tour Card.

Som Foundermedlem f�r man full tillg�ng till hela denna sagolika anl�ggning. Efter att man initialt tecknat sig f�r en spelr�tt betalar man sedan endast en �rlig avgift. Denna ger obegr�nsad tillg�ng till b�da 18-h�lsbanorna, Kings och Queens. (Se dock begr�nsning Senior-Founder under "Medlemsformer"). Hela konceptet bygger p� att tillg�ngligheten �r satt i fokus. Var kan man i Stockholmstrakten �ka upp till golfklubben och alltid veta att man kan f� en starttid? Ingen beh�ver planera golfspelet veckor i f�rv�g! Tidsbokning kan dock g�ras hur l�ngt i f�rv�g som helst.

Fr�n h�sten 2003 har �ven ett Senior-Foundermedlemskap introducerats. Denna medlemsform ger Dig begr�nsad spelr�tt till endast Queens Course under vardagar fram till kl. 14:00. P� �vriga tider och p� de �vriga banorna f�r Du som medlem spela mot kraftigt reducerad greenfee. F�r �vrigt g�ller de vanliga Foundervillkoren.

OBS: �ven under 2006 �r tidsbegr�nsningen p� Queens under vardagar tillf�lligt borttagen f�r SeniorFounders.

Den andra medlemsformen kallar vi Tour Card. Utan n�gon initial insats men till en l�g �rlig avgift kan man sj�lv planera sin golf. Och kostnad. Man betalar en reducerad greenfee p� valfri bana varje g�ng man spelar. L�mpligt f�r de som inte spelar m�nga rundor per �r, men �nd� vill ha tillg�ng till denna underbara golfanl�ggning.

Ut�ver dessa rena medlemsformer, ges f�retag m�jlighet att ansluta sig p� olika s�tt. Detta ger personalen tillg�ng till motion och rekreation. Ofta tillsammans med kunder. Varf�r inte avsluta en aff�r med en runda golf i denna fantastiska milj�? Och med mat som n�rmar sig de b�sta restaurangerna. Olika arrangemang f�r f�retagsgolf kan skr�ddarsys efter egna �nskem�l.

G�ster �r ocks� v�lkomna att spela mot greenfee. Varf�r inte plocka ihop en 4-boll och boka en starttid p� Kings, d�r m�nga av v�rldens b�sta golfspelare �terkommande brukar spela Scandinavian Masters. En verklig utmaning. Och en underbar upplevelse.
Ytterligare information spelr�tter �
-