KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Baninformation / Pågående arbeten

Personal
Slopetabeller
Banstatus
Pågående arbeten
Lokala regler
SGF Tävlingsregler
Regelpromenad
Bildspel
Pågående arbeten

Generellt
  • Alla pågående arbeten kommer att uppdateras under sommaren/hösten 2006.
  • Alla greener klipps dagligen, klipphöjden justeras efter väderleken.
    Normalt är klipphöjden på Kings 3mm och på Queens 3,5mm.
  • Tee´s, fairway, ruff, foregreen klipps måndag, onsdag, fredag och mer vid behov.
  • Greenerna kommer att dressas och pipluftas regelbundet.

Kings
  • Uppdatering av arbeten sker under sommaren/hösten 2006.

Queens
  • Uppdatering av arbeten sker under sommaren/hösten 2006.

Övriga jobb
  • Uppdatering sker löpande. Nu först sommaren/hösten 2006.

-