KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Baninformation / P�g�ende arbeten

Personal
Slopetabeller
Banstatus
P�g�ende arbeten
Lokala regler
SGF T�vlingsregler
Regelpromenad
Bildspel
P�g�ende arbeten

Generellt
  • Alla p�g�ende arbeten kommer att uppdateras under sommaren/h�sten 2006.
  • Alla greener klipps dagligen, klipph�jden justeras efter v�derleken.
    Normalt �r klipph�jden p� Kings 3mm och p� Queens 3,5mm.
  • Tee�s, fairway, ruff, foregreen klipps m�ndag, onsdag, fredag och mer vid behov.
  • Greenerna kommer att dressas och pipluftas regelbundet.

Kings
  • Uppdatering av arbeten sker under sommaren/h�sten 2006.

Queens
  • Uppdatering av arbeten sker under sommaren/h�sten 2006.

�vriga jobb
  • Uppdatering sker l�pande. Nu f�rst sommaren/h�sten 2006.

-