KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Baninformation / Lokala regler

Personal
Slopetabeller
Banstatus
Pågående arbeten
Lokala regler
SGF Tävlingsregler
Regelpromenad
Bildspel
Lokala regler Kings Course

Jordfasta stenar och berg i dagen
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete (MUA). Regel 25-1 tillämplig.

Myrstackar
Myrstackar är MUA. Regel 25-1 tillämplig.

Dropprutor på hål 7 och 15
Om spelaren väljer att utnyttja regel 26-1b efter att bollen förlorats i vattenhindret (gulmarkerad), skall bollen placeras på mattan i anslutning till vattenhindret.

Plikt för brott mot regeln: Matchspel –förlust av hål, Slagspel – två slags plikt.

Banans gräns
Vid spel på hål 9 markerar muren vid green banans gräns.
Regel 27-1 tillämplig.

Avståndsmarkeringar
Markeringar som utmärker 100, 150, 200 samt 250 meter till greenens framkant är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 tillämplig.

Oflyttbara hindrande föremål nära green
Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas under Regel 24-2. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och ej i hinder och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt:
Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts. Lättnad enligt denna lokala regel ges också om spelarens boll ligger på green och ett oflyttbart hindrande föremål inom två klubblängder från green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren får ta lättnad på följande sätt:
Bollen skall lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande föremålet i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

Elektroniska hjälpmedel
Elektroniska hjälpmedel som mäter avstånd till flaggan eller andra föremål får användas enligt decision 14-3/0.5. Hjälpmedeln får endast mäta avstånd och t.ex. inte vindriktning, vindhastighet eller höjdskillnad.

Plikt för brott mot lokala regeln:
Diskvalifikation


Tillfälliga lokala regler
Tillfälliga lokala regler finns anslagna i klubbhuset


Lokal Information
Spelfältet

Sandområdet höger om Kings 18:e fairway mot 11:ans tee är en organisk del av spelfältet, dvs EJ hinder. Det är tillåtet att grunda klubban.
Lokala regler Queens

Jordfasta stenar och berg i dagen
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete (MUA). Regel 25-1 tillämplig.

Myrstackar
Myrstackar är MUA. Regel 25-1 tillämplig.

Droppruta
Boll som vid spel av hål 7 går i vattenhindret (gulmarkerat) och stannar däri skall droppas i dropprutan enligt regel 26-1.
Om bollen droppas i en droppruta, skall den inte droppas om, om den stannar inom två klubblängder från där den först träffade en del av banan, även om den skulle stanna närmare hålet eller utanför dropprutans gränser.

Plikt för brott mot regeln: Matchspel –förlust av hål, Slagspel – två slags plikt.

Banans Gräns
Vid spel på hål 18, markerar stolparna och repen till vänster och bakom hålet banans gräns.
Regel 27-1 tillämplig.

Avståndsmarkeringar
Markeringar som utmärker 100, 150, 200 samt 250 meter till greenens framkant är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 tillämplig.

Oflyttbara hindrande föremål nära green
Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas under Regel 24-2. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och ej i hinder och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt:
Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts. Lättnad enligt denna lokala regel ges också om spelarens boll ligger på green och ett oflyttbart hindrande föremål inom två klubblängder från green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren får ta lättnad på följande sätt:
Bollen skall lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande föremålet i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

Elektroniska hjälpmedel
Elektroniska hjälpmedel som mäter avstånd till flaggan eller andra föremål får användas enligt decision 14-3/0.5. Hjälpmedeln får endast mäta avstånd och t.ex. inte vindriktning, vindhastighet eller höjdskillnad.

Plikt för brott mot lokala regeln:
Diskvalifikation


Tillfälliga lokala regler
Tillfälliga lokala regler finns anslagna i klubbhuset

De 3 Generella lokala reglerna antagna av SGF

1. Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrade föremål (Regel 24-1 är tillämplig).

2. 150-metersmarkeringar
Pinnar eller motsvarande som markerar 150 meter till greenens mittpunkt, är oflyttbara hindrande föremål. (Regel 24-2 är tillämplig).

3. Markeringar
Följande markeringar gäller på banan:

Markering Regelhänvisning
Regler för Golfspel
2004-2007
VitOut of bounds27
GulVattenhinder26
RödSidovattenhinder26
BlåMark under arbete (MUA)25
Blå-VitMUA: spel förbjudetBilaga 1 Del B 1a
OrangeHindrande föremål24

Övrigt

  • Outmarkeringen mellan Hål 1 Queens och Hål 9 Kings, gäller endast vid spel på Hål 1 Queens.

  • Avståndsmarkeringar på spelfältet anger avstånd till framkant green.

  • Längdangivelser på tee anger längd till mitten av green.

  • Idealtid för 18 hål är 4 tim och 20 min för en 4-boll.

-