KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Baninformation / Lokala regler

Personal
Slopetabeller
Banstatus
P�g�ende arbeten
Lokala regler
SGF T�vlingsregler
Regelpromenad
Bildspel
Lokala regler Kings Course

Jordfasta stenar och berg i dagen
Jordfasta stenar och berg i dagen p� den finklippta delen av spelf�ltet �r mark under arbete (MUA). Regel 25-1 till�mplig.

Myrstackar
Myrstackar �r MUA. Regel 25-1 till�mplig.

Dropprutor p� h�l 7 och 15
Om spelaren v�ljer att utnyttja regel 26-1b efter att bollen f�rlorats i vattenhindret (gulmarkerad), skall bollen placeras p� mattan i anslutning till vattenhindret.

Plikt f�r brott mot regeln: Matchspel �f�rlust av h�l, Slagspel � tv� slags plikt.

Banans gr�ns
Vid spel p� h�l 9 markerar muren vid green banans gr�ns.
Regel 27-1 till�mplig.

Avst�ndsmarkeringar
Markeringar som utm�rker 100, 150, 200 samt 250 meter till greenens framkant �r oflyttbara hindrande f�rem�l. Regel 24-2 till�mplig.

Oflyttbara hindrande f�rem�l n�ra green
L�ttnad f�r st�rande inverkan av oflyttbara hindrande f�rem�l f�r tas under Regel 24-2. D�rut�ver f�r spelaren l�ttnad utan plikt f�r ett oflyttbart hindrande f�rem�l som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanf�r green och ej i hinder och det oflyttbara hindrande f�rem�let �r p� eller inom tv� klubbl�ngder fr�n green och inom tv� klubbl�ngder fr�n bollen. D� f�r spelaren ta l�ttnad p� f�ljande s�tt:
Bollen skall lyftas och droppas p� den n�rmaste punkt fr�n d�r bollen l�g, som (a) inte �r n�rmare h�let, (b) ej har det hindrande f�rem�let i spellinjen och (c) inte �r i ett hinder eller p� en green. Bollen f�r reng�ras n�r den lyfts. L�ttnad enligt denna lokala regel ges ocks� om spelarens boll ligger p� green och ett oflyttbart hindrande f�rem�l inom tv� klubbl�ngder fr�n green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren f�r ta l�ttnad p� f�ljande s�tt:
Bollen skall lyftas och placeras p� den n�rmaste punkt fr�n d�r bollen l�g, som (a) inte �r n�rmare h�let, (b) ej har det hindrande f�rem�let i puttlinjen och (c) inte �r i ett hinder. Bollen f�r reng�ras n�r den lyfts.

Matchspel � F�rlust av h�let; Slagspel � Tv� slag.

Elektroniska hj�lpmedel
Elektroniska hj�lpmedel som m�ter avst�nd till flaggan eller andra f�rem�l f�r anv�ndas enligt decision 14-3/0.5. Hj�lpmedeln f�r endast m�ta avst�nd och t.ex. inte vindriktning, vindhastighet eller h�jdskillnad.

Plikt f�r brott mot lokala regeln:
Diskvalifikation


Tillf�lliga lokala regler
Tillf�lliga lokala regler finns anslagna i klubbhuset


Lokal Information
Spelf�ltet

Sandomr�det h�ger om Kings 18:e fairway mot 11:ans tee �r en organisk del av spelf�ltet, dvs EJ hinder. Det �r till�tet att grunda klubban.
Lokala regler Queens

Jordfasta stenar och berg i dagen
Jordfasta stenar och berg i dagen p� den finklippta delen av spelf�ltet �r mark under arbete (MUA). Regel 25-1 till�mplig.

Myrstackar
Myrstackar �r MUA. Regel 25-1 till�mplig.

Droppruta
Boll som vid spel av h�l 7 g�r i vattenhindret (gulmarkerat) och stannar d�ri skall droppas i dropprutan enligt regel 26-1.
Om bollen droppas i en droppruta, skall den inte droppas om, om den stannar inom tv� klubbl�ngder fr�n d�r den f�rst tr�ffade en del av banan, �ven om den skulle stanna n�rmare h�let eller utanf�r dropprutans gr�nser.

Plikt f�r brott mot regeln: Matchspel �f�rlust av h�l, Slagspel � tv� slags plikt.

Banans Gr�ns
Vid spel p� h�l 18, markerar stolparna och repen till v�nster och bakom h�let banans gr�ns.
Regel 27-1 till�mplig.

Avst�ndsmarkeringar
Markeringar som utm�rker 100, 150, 200 samt 250 meter till greenens framkant �r oflyttbara hindrande f�rem�l. Regel 24-2 till�mplig.

Oflyttbara hindrande f�rem�l n�ra green
L�ttnad f�r st�rande inverkan av oflyttbara hindrande f�rem�l f�r tas under Regel 24-2. D�rut�ver f�r spelaren l�ttnad utan plikt f�r ett oflyttbart hindrande f�rem�l som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanf�r green och ej i hinder och det oflyttbara hindrande f�rem�let �r p� eller inom tv� klubbl�ngder fr�n green och inom tv� klubbl�ngder fr�n bollen. D� f�r spelaren ta l�ttnad p� f�ljande s�tt:
Bollen skall lyftas och droppas p� den n�rmaste punkt fr�n d�r bollen l�g, som (a) inte �r n�rmare h�let, (b) ej har det hindrande f�rem�let i spellinjen och (c) inte �r i ett hinder eller p� en green. Bollen f�r reng�ras n�r den lyfts. L�ttnad enligt denna lokala regel ges ocks� om spelarens boll ligger p� green och ett oflyttbart hindrande f�rem�l inom tv� klubbl�ngder fr�n green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren f�r ta l�ttnad p� f�ljande s�tt:
Bollen skall lyftas och placeras p� den n�rmaste punkt fr�n d�r bollen l�g, som (a) inte �r n�rmare h�let, (b) ej har det hindrande f�rem�let i puttlinjen och (c) inte �r i ett hinder. Bollen f�r reng�ras n�r den lyfts.

Matchspel � F�rlust av h�let; Slagspel � Tv� slag.

Elektroniska hj�lpmedel
Elektroniska hj�lpmedel som m�ter avst�nd till flaggan eller andra f�rem�l f�r anv�ndas enligt decision 14-3/0.5. Hj�lpmedeln f�r endast m�ta avst�nd och t.ex. inte vindriktning, vindhastighet eller h�jdskillnad.

Plikt f�r brott mot lokala regeln:
Diskvalifikation


Tillf�lliga lokala regler
Tillf�lliga lokala regler finns anslagna i klubbhuset

De 3 Generella lokala reglerna antagna av SGF

1. Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar �r flyttbara hindrade f�rem�l (Regel 24-1 �r till�mplig).

2. 150-metersmarkeringar
Pinnar eller motsvarande som markerar 150 meter till greenens mittpunkt, �r oflyttbara hindrande f�rem�l. (Regel 24-2 �r till�mplig).

3. Markeringar
F�ljande markeringar g�ller p� banan:

Markering Regelh�nvisning
Regler f�r Golfspel
2004-2007
VitOut of bounds27
GulVattenhinder26
R�dSidovattenhinder26
Bl�Mark under arbete (MUA)25
Bl�-VitMUA: spel f�rbjudetBilaga 1 Del B 1a
OrangeHindrande f�rem�l24

�vrigt

  • Outmarkeringen mellan H�l 1 Queens och H�l 9 Kings, g�ller endast vid spel p� H�l 1 Queens.

  • Avst�ndsmarkeringar p� spelf�ltet anger avst�nd till framkant green.

  • L�ngdangivelser p� tee anger l�ngd till mitten av green.

  • Idealtid f�r 18 h�l �r 4 tim och 20 min f�r en 4-boll.

-