KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Baninformation / Personal

Personal
Slopetabeller
Banstatus
Pågående arbeten
Lokala regler
SGF Tävlingsregler
Regelpromenad
Bildspel
Personal

Banchef: Anders Hegardt
Anders Hegardt är vår banchef sedan 1 januari 2006.

Anders har lång erfarenhet av skötsel av golfbanor. Bla har han medverkat under alla de år Kungsängen har haft Scandinavian Masters.
Anders Hegardt
Greenkeeper
epost
0708-14 76 10


-