KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Baninformation / Personal

Personal
Slopetabeller
Banstatus
P�g�ende arbeten
Lokala regler
SGF T�vlingsregler
Regelpromenad
Bildspel
Personal

Banchef: Anders Hegardt
Anders Hegardt �r v�r banchef sedan 1 januari 2006.

Anders har l�ng erfarenhet av sk�tsel av golfbanor. Bla har han medverkat under alla de �r Kungs�ngen har haft Scandinavian Masters.
Anders Hegardt
Greenkeeper
epost
0708-14 76 10


-