KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Medlemsnytt / Senaste Nyhetsbrev

Resultat seriespel
Senaste Nyhetsbrev
  Nyhetsbrev 060131
  Nyhetsbrev 051102
  Nyhetsbrev 050822
  Nyhetsbrev 050330
  Nyhetsbrev 050114
Senaste klubbtidning
Aktuella bilder
Info Golf.se
�vriga dokument
Nyhetsbrev nr. 2 � 2021-09-11


VIKTIG INFORMATION: KUNGS�NGEN GOLF � FRAMTIDEN SER LJUS UT....

Det har nu g�tt �tta �r sedan vi k�rde klubbens f�rsta Scandinavian Masters.
Och �tta �r sedan vi best�mde oss f�r att ge oss in i t�vlingshysterin.
Varf�r gjorde vi detta fr�gar sig s�kert m�nga?

Svaret �r ganska enkelt: Vi ville g�ra Kungs�ngen Golf k�nt som en t�vlingsanl�ggning och d�rigenom f� b�sta m�jliga publicitet.

Efter att ha genomf�rt fyra Scandinavian Masters och en Senior Tour t�vling, kan vi nu konstatera att vi uppn�tt de m�l som sattes 1998.

Kungs�ngen Golf �r idag en anl�ggning som de flesta f�rknippar med Scandinavian Masters. Och s� gott som alla golfare i Sverige k�nner till oss. Vi har �ven en hel del bes�kare fr�n andra l�nder som bes�ker oss just f�r Scandinavian Masters.


Europa Tour t�vlingar
Att vara v�rd f�r Scandinavian Masters �r naturligtvis stimulerande och det �r p� m�nga s�tt ett oerh�rt trevligt arrangemang. K�nda v�rldsspelare t�vlar mot svenska superstj�rnor, som Jesper Parnevik, Carl Pettersson, Robert Karlsson mfl. Kings Course har dock visat sig vara en sv�r n�t att kn�cka, genom att det kr�vts mindre underverk f�r att st� som segrare.

Vi har m�nga fina minnen att se tillbaka p�. Bland de b�sta �r nog att 1998-�rs vinnare var Jesper Parnevik och att v�r egen medlem Graeme McDowell p� sin f�rsta ET-t�vling, lyckades vinna �r 2002.


H�ga krav och slitage
Massor av goda minnen, som sagt, men vi f�r heller inte gl�mma att t�vlingen st�ller h�ga krav p� att vi st�ller upp med ideella insatser i form av funktion�rer, bygger om banorna efter de krav Europatouren st�ller, st�nger banorna innan t�vlingen och uppl�ter dem f�r f�retagsgolf efter, etc.

Allt detta sammantaget g�r att driftkostnaderna blir betydligt h�gre och att klubbmedlemmars tillg�nglighet begr�nsas. Ut�ver detta s� sliter t�vlingen oerh�rt p� golfbanan. Vi kan s� h�r i efterhand konstatera att det framf�r allt �r greenerna som drabbas extra h�rt.

Ett normal�r med vanliga v�derleksf�rh�llanden m�rker man inte n�gon st�rre skillnad utom att marken runtom sj�lva banan trampas och packas till en stenh�rd yta. Men om vi som under 2005 drabbas av extrema v�derleksf�rh�llanden, s� m�ste vi p� alla t�nkbara s�tt �nd� presentera en golfbana i toppskick. Vi tvingas d� att stressa gr�set genom att klippa och v�lta greener, n�r dom egentligen borde ligga och vila. Resultatet ser vi ett �r senare, n�r vi dessutom f�r en kall vinter och en bl�t v�r. Gr�set klarar d� inte den h�rda p�frestningen och ger helt enkelt upp.

Vi �r naturligtvis intresserade av att vara med i diskussionerna om ytterligare ET-t�vlingar, men vi k�nner samtidigt att nya anl�ggningar nu b�r f� chansen.


Analys av spelytor
Vi har nu genomf�rt v�r analys av s�v�l jordprover som sk�tselprogram och kan konstatera att vi m�ste byta ut en del av v�xtb�dden och samtidigt byta gr�ssorter.

Bytet av v�xtb�dd m�ste g�ras f�r att utj�mna alla svackor som vi har p� greenerna. Svackorna, som under vintern samlar vatten, fryser till is. Is som sedan kv�ver gr�set.

Att byta gr�ssort var inget sv�rt beslut. Vi har nu sedan 1998 k�mpat med att etablera A4 p� v�ra greener, men vi m�ste nog nu konstatera att det inte fungerar som det skall. M�nga andra anl�ggningar har f�ljt oss med A4 gr�s, och dom har lika stora problem som vi, att f� snabb tillv�xt efter en kall vinter.

Analysen visar samtidigt att vi m�ste genomf�ra arbetet med att f�rb�ttra dr�neringarna p� en hel del fairways. Ett jobb som nu varit planerat under m�nga �r, men som inte passat in i Scandinavian Masters tidsschema.


�tg�rder inf�r 2007

  • Byta ut allt gr�s p� greenerna 1-9, men �ven justera en del svackor p� greenerna 10�18. Arbetet p�b�rjas under oktober och ber�knas vara avslutat till 1 maj 2007.
  • Komplettera och f�rb�ttra den planerade dr�neringen av fairways.
    Arbetet p�b�rjas i h�st och ber�knas vara avslutat 1 juni 2007.
  • �tg�rder f�r Queens h�ller vi i denna stund p� att ta fram.


Spels�songen 2007
All planering av arbetet har som m�l att det inte skall p�verka 2007-�rs s�song. Det skall bli intressant att f�lja utvecklingen med det nya gr�set. Nya greener och b�ttre dr�nerade fairways kommer att g�ra Kings till en mycket attraktiv golfbana. Det �r en h�rlig utmaning f�r v�r banpersonal att �nnu en g�ng f� genomf�ra en uppgradering av en redan mycket uppskattad golfbana.

Vi kommer genom ovan angivna �tg�rder, att kunna erbjuda alla medlemmar och �vriga bes�kare en unik produkt. Tillg�nglighet och kvalitet kommer inte att �ventyras av st�rre Mastersarrangemang. Och vi kommer i framtiden att vara mycket selektiva n�r det g�ller kommande stort�vlingar. Privat-, f�retagsmedlemmar och greenfeeg�ster �r de grupper som kommer att nyttja v�r anl�ggning. F�r dessa skall vi skapa b�sta m�jliga f�ruts�ttningar f�r spel och samtidigt kunna erbjuda b�sta m�jliga service.

Vi vill passa p� att lyck�nska alla nya anl�ggningar i sin str�van att etablera sig som Europa Tour banor. Alla kan se fram emot en fantastisk resa, dock med mycket h�rt arbete. Men detta uppv�gs s�kert av m�nga fina minnen.


Tillg�nglighet
Vi kan klart konstatera att tillg�ngligheten blivit mycket b�ttre. Nu kan man som Foundermedlem, enkelt boka sin och sina v�nners golf, p� f�rdelaktiga villkor.

Tillg�nglighet �r ett mycket viktigt begrepp f�r oss. Lyckas vi bra med tillg�ngligheten och dessutom kan presentera bra kvalitet, har vi en mycket attraktiv produkt att erbjuda.

Som Foundermedlem har man inte bara tillg�ng till 36 golfh�l i Kungs�ngen. Vi f�r absolut inte gl�mma bort, att vi �ven har tillg�ng till ytterligare 225 h�l, som en del i Foundermedlemskapet. Detta ger m�jlighet, att p� mycket gynnsamma villkor, f� spela golf i Spanien, Portugal, England, Norge, Finland, Tyskland och Estland. M�jligheten begr�nsar sig inte bara till sj�lva spelandet, utan vi kan faktiskt k�nna oss som medlemmar �ven d�r � vi tillh�r samma familj � en familj som f�r varje �r v�xer sig st�rre och starkare.

Resten av 2006
Det finns fortfarande m�nga h�rliga golfdagar kvar p� s�songen. Vi kan gl�djande ocks� meddela att den nya systerbanan Estonia Golf & CC firar sitt intr�de i PGA ETC-gruppen genom att erbjuda alla medlemmar att ta med sig g�ster till Kungs�ngen GC. H�r beh�ver de endast betala halv greenfee. EG&CC; st�r den f�r den andra halvan!

Vi p� Kungs�ngen kommer att ge alla Foundermedlemmar tv� greenfeebiljetter, som kan utnyttjas i �r eller n�sta �r. Biljetterna kan h�mtas redan nu i shopen.

Till sist

�Framtiden ser ljus ut��

Kungs�ngen GC
LedningenOBS: Som vanligt hittar ni ocks� alla nyhetsbreven p� hemsidan under menyvalet:
Klubbens hemsida/Medlemsnytt/Senaste Nyhetsbrev.


Kungs�ngen GC
Box 133 - 196 21 Kungs�ngen
Telnr. 08-584 507 30 - Faxnr. 08-581 710 02
www.kungsangengc.se - [email protected]
-