Samhället Kungsängen

Kungsängen är huvudort i kommunen Upplands-Bro i Uppland. Med en folkmängd på ungefär 10 000 invånare är Kungsängen en av de minsta förorterna till Stockholm. Samtidigt är Kungsängen ett eget samhälle, med en egen karaktär.

Norr om Kungsängen ligger samhället Upplands Bro. Här är bebyggelsen blandad, med tonvikt på flerfamiljshus och höghus. Detsamma gäller i princip för samhället Bro nordväst om Kungsängen. I själva Kungsängen består bebyggelsen främst av enfamiljshus av olika slag. Det blir särskilt tydligt ju närmare Mälaren man kommer.

Överlag är kommunen Upplands-Bro en välmående kommun. Kommunalskatten är relativt låg och ekonomin bygger på tjänster och service.

Kungsängens historia

Orten är mycket gammal. Det märks inte minst på att kyrkan, Kungsängens kyrka, uppfördes redan på 1200-talet. Det finns även en mängd sevärdheter från äldre tider i och omkring Kungsängen. Bland annat finns över 600 bevarade fornlämningar. De flesta av gravarna är från järnåldern, men det finns även lämningar från bronsåldern. Vid Stäkesholmen, en halvö mellan Kungsängen och Björkliden, finns ruiner från en medeltida biskopsbord, Almarestäket.

Rekreation och natur

Det är aldrig långt till naturen och rekreationsområden i Kungsängen. Med Mälaren som granne och den utmärkta badsjön Lillsjön bjuder Kungsängen på många olika sorters äventyr i och omkring vatten. Området omkring Lillsjön, med Lillsjötoppen där det bland annat finns ett vattenfall, är en oas för invånarna i Kungsängen.

Kungsängen GC är belägen i ett naturskönt skogsområde cirka halvmilen norr om Kungsängen. Kommunikationerna är mycket goda eftersom E18 korsar Upplands-Bro kommun från Kungsängen genom Bro och vidare till Bålsta.

Comments are closed.