Golf

När man talar om golfsportens historia är det alltid Skottland som nämns först. Det beror i mångt och mycket på att ett golfliknande spel omnämns i skotska lagtexter från 1400-talet. Det är dock inte i positiva ordalag som sporten nämns i lagarna. Lagtexterna förbjuder nämligen spelet ”gowf”!

Golf är en sport med anor från 1400-taletPrecis som är fallet med andra stora sporter som idag är spridda över hela världen finns det även för golfen en mängd nationer som gör anspråk på att vara födelselandet för golf. I Holland och vissa delar av Tyskland har man sedan tidig medeltid spelat en blandning mellan landhockey och golf. Även Kina vill gärna blanda sig in i diskussionen om vilket land som är golfens hemland. De flesta är dock ense om att golfens vagga stod i Skottland.

Helt klart är att den äldsta golfklubben i världen är skotsk. The Honourable Company of Edinburgh Golfers grundades i den skotska huvudstaden så tidigt som 1744. Sedan spred sig sporten snabbt över de brittiska öarna och sedan till de brittiska kolonierna runt om i världen.

Modern golfDet var även i Skottland som den moderna golfen utvecklades. Under 1800-talet skrevs de första officiella regelböckerna. Vid den här tiden började man även standardisera banformatet samt drog upp riktlinjer för hur utrustningen skulle se ut.

I början av 1900-talet kan man säga att golfsporten antog den form den har idag. I början av århundradet började spelarna använda gummibollar i stället för bollar av guttaperka och metallskaften gjorde sitt intåg. Det var även under den här tiden som formatet för golftävlingar standardiserades, även om den första upplagan av världens nu mest berömda golftävling, British Open, spelades för första gången redan år 1860.

Comments are closed.