Kungs�ngengs GC, Stockholm Sweden

Sveriges b�sta och mest v�lsk�tta golfanl�ggning?

Nu ocks� utsedd till b�sta bana av Golf Digest!P� Kungs�ngens Golf Club har man inte bara tillg�ng till 36 f�rstklassiga golfh�l av m�sterskapskarakt�r. Vi erbjuder ocks� ett helt nyinrett klubbhus med ombyggd restaurang och nya menyer, v�lsorterad golfshop, en uts�kt driving range med fr�scha bollar, eget tr�ningsomr�de, golfskola med utbildade PGA instrukt�rer mm. Ytterligare 18 nya golfh�l finns projekterade i anslutning till klubbhuset. De f�rsta 9 h�len inklusive bost�der planeras byggstart f�r under 2004/2005. Denna fantastiska golfanl�ggning genomsyras av h�gsta kvalitet, service och tillg�nglighet.

Golf Digest uts�g nyligen Kings Course till b�sta bana i Stockholm. Ingen annan bana i Stockholmsomr�det kr�ver att spelaren beh�rskar en bredare slagrepertoar. Till 2003 byggdes banan om i vanlig ordning. F�rb�ttringar sker kontinuerligt. Det har ocks� genom �ren varit strategin med hela anl�ggningen. Att aldrig bli n�jd, utan hela tiden vilja f�rb�ttra sig, har fr�n starten varit ledningens ambition.

Scandinavian Masters

Citat Golf Digest: Det finns faktiskt en helt logisk anledning till att Scandinavian Masters de senaste �ren spelats p� Kungs�ngen och ingen annan Stockholmsbana, n�r t�vlingen kommit till huvudstaden

» Start
» Reception
» Medlemskap
» Greenfee
» F�retag
» Kalender
» V�gbeskrivning
» Shop/Range
» Lektioner/Kurser
» Sektioner
» Klubbt�vlingar
» Banguide/info
» Restaurangen
» Golfn�ra boende
» Golfresor
» V�dret
» Kontakt
» Forum