Greenfee 2007

Regler f�r tidsbokning
Policy Dresscode
Greenfee erbjudanden
Banstatus
Klubbsamarbeten
Registrering f�r greenfee-erbjudande
Telefon till Reception/Tidsbokning 08 - 584 507 30

OBS: Till s�songen 2006 inf�rde klubben en delvis differentierad greenfee f�r b�da banorna.
Denna g�ller f�r olika dagar i veckan och vid olika tidpunkter under dagen.

Se tabell "�vriga villkor differentierad greenfee" l�ngre ner!!!

HCP-krav: Queens: 36+/Kings: 36
Queens Course
Vard./Helg
Kings
Course
Vard./Helg
Greenfeeg�st
Greenfeeg�st, junior
G�st till Founder (max 3 g�ster)
G�st till medlem (max 3 g�ster)
�rsmedlem, junior
Tour Card-/Tour Card Combimedlem
SeniorFoundermedlem, vard. f�re 14.00*)
SeniorFoundermedlem, �vriga tider
Golfvagnar per 18 h�l
Golfbil per 18 h�l
Golfvagnar per s�song f�r b�da banorna.
G�ller bara ett begr�nsat antal medlemmar.
OBS: Foundermedlemmar har gratis vagnar from 2006.

*) Ocks� under 2007 f�r spel ske hela vardagarna.
Reservation f�r framtida f�r�ndringar beroende p� bel�ggningen p� banan.
400/400:-
200/200:-
200/200:-
300/300:-
Fritt/Fritt
250/250:-
Fritt/250:-
250/250:-
40:-
300:-
600:-
600/600:-
300/300:-
300/300:-
500/500:-
175/175:-
450/450:-
300/300:-
300/300:-
40:-
300:-
600:-

�vriga villkor differentierad greenfee:
  • Greenfee 9 h�l: 300:- p� b�da banorna alla helger efter kl. 16:00 samt alla vardagar.
  • Vardagar efter kl. 18:00: Halv ordinarie greenfee p� b�da banorna. G�ller �ven juniorer. Tour Card spelar f�r 200:- p� Queens och f�r 300:- p� Kings.
  • Helger efter kl. 16:00: Halv ordinarie greenfee p� b�da banorna. G�ller �ven juniorer.
    Tour Card spelar f�r 200:- p� Queens och f�r 300:- p� Kings.
  • Klubbavtal: Greenfee 200:- alla dagar utom helger f�re kl. 16:00 d� greenfeen �r 400:-.
  • OBS: Alla medlemmar och g�ster f�r givetvis spela f�r halva den ordinarie greenfeen, om den avgiften �r l�gre �n den ordinarie, under de tider som greenfeen �r nedsatt.

-