Greenfee 2007

Regler för tidsbokning
Policy Dresscode
Greenfee erbjudanden
Banstatus
Klubbsamarbeten
Registrering för greenfee-erbjudande
Telefon till Reception/Tidsbokning 08 - 584 507 30

OBS: Till säsongen 2006 införde klubben en delvis differentierad greenfee för båda banorna.
Denna gäller för olika dagar i veckan och vid olika tidpunkter under dagen.

Se tabell "Övriga villkor differentierad greenfee" längre ner!!!

HCP-krav: Queens: 36+/Kings: 36
Queens Course
Vard./Helg
Kings
Course
Vard./Helg
Greenfeegäst
Greenfeegäst, junior
Gäst till Founder (max 3 gäster)
Gäst till medlem (max 3 gäster)
Årsmedlem, junior
Tour Card-/Tour Card Combimedlem
SeniorFoundermedlem, vard. före 14.00*)
SeniorFoundermedlem, övriga tider
Golfvagnar per 18 hål
Golfbil per 18 hål
Golfvagnar per säsong för båda banorna.
Gäller bara ett begränsat antal medlemmar.
OBS: Foundermedlemmar har gratis vagnar from 2006.

*) Också under 2007 får spel ske hela vardagarna.
Reservation för framtida förändringar beroende på beläggningen på banan.
400/400:-
200/200:-
200/200:-
300/300:-
Fritt/Fritt
250/250:-
Fritt/250:-
250/250:-
40:-
300:-
600:-
600/600:-
300/300:-
300/300:-
500/500:-
175/175:-
450/450:-
300/300:-
300/300:-
40:-
300:-
600:-

Övriga villkor differentierad greenfee:
  • Greenfee 9 hål: 300:- på båda banorna alla helger efter kl. 16:00 samt alla vardagar.
  • Vardagar efter kl. 18:00: Halv ordinarie greenfee på båda banorna. Gäller även juniorer. Tour Card spelar för 200:- på Queens och för 300:- på Kings.
  • Helger efter kl. 16:00: Halv ordinarie greenfee på båda banorna. Gäller även juniorer.
    Tour Card spelar för 200:- på Queens och för 300:- på Kings.
  • Klubbavtal: Greenfee 200:- alla dagar utom helger före kl. 16:00 då greenfeen är 400:-.
  • OBS: Alla medlemmar och gäster får givetvis spela för halva den ordinarie greenfeen, om den avgiften är lägre än den ordinarie, under de tider som greenfeen är nedsatt.

-