Banguide

Banstatus
Banguider �versikt
Banguide Kings
Banguide Queens
Scorekort
Lokala regler
Slopekalkylator
Banrekord
Bildspel
H�l: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |Utslag
Out of bounds p� h�gersidan samt dike p� v�nstersidan inneb�r att det kr�vs ett rakt slag f�r att inte hamna i sv�righeter.

Inspel
Green �r upph�jd samt bevakad av en bunker i framkant. Sikta g�rna till v�nster s� f�r du en l�ttare chip om du missar green.