Welcome / To stay

Club
Greenfee
Reception
Course Information
Road Map
To stay
  Close to courses
  In Stockholm
  Living at the courses
Weather
Contacts
�ntligen �r alla tillst�nd klara f�r utbyggnaden av anl�ggningen till 54 h�l, inklusive hotell, konferens och golfn�ra boende runt den nybyggda banan.

Den f�rsta etappen best�r av ytterligare 9 h�l av m�sterskapskarakt�r. 110 hus �r samtidigt planerade runt banan. Husen kommer mestadels att bjudas ut till f�rs�ljning. N�gra kan ocks� komma att hyras ut under kortare perioder.

OBS: Om intresse finns, �r Du v�lkommen att g� in under menyvalet �Boende vid golfbanan� h�r bredvid.

Kungs�ngens Golfklubb har ocks� ett samarbete med hotell- och konferensanl�ggningar, f�r att kunna erbjuda g�ster en komplett golfupplevelse, inklusive �vernattning i n�rbel�gna hotell.

F�r n�rvarande samarbetar vi med f�ljande:

N�ra Kungs�ngen: "G�ll�fsta Konferens & Herrg�rd"
I Stockholm: "Clarion Hotels"

OBS: G� in i menyn till v�nster och v�lj vilket golfn�ra boende som �r mest intressant. Kungs�ngen eller Stockholm?
-