KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Baninformation / SGF Tävlingsregler

Personal
Slopetabeller
Banstatus
Pågående arbeten
Lokala regler
SGF Tävlingsregler
Regelpromenad
Bildspel
Generella Tävlingsregler

Långsamt spel.
Enligt regel 6-7

Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en boll bli utsatt för tidtagning
om den: Ligger över det officiella tidsschemat och; när det gäller den andra
eller efterföljande bollar ligger mer än startintervallet efter framför-varande boll.
Om någon spelare, från den stund då tidtagningen påbörjas, överskrider 40 sek
för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha
brutit mot tävlingsregeln.
Det officiella tidsschemat fastställs av tävlingsledningen och skall publiceras på
tävlingens officiella anslagstavla.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Om en spelare överskrider tidsgränsen Varning
Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen Ett slags plikt
Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen igen Två slags plikt
Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång Diskvalifikation

En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en
varning/pliktslag bär med sig detta under resten av ronden, även om spelarens boll
återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.


För sen ankomst
Spelare skall vara på plats och beredd att slå ut på sin starttid.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Förlust av det första hålet i matchspel
eller två slags plikt på det första hålet i slagspel. Plikten för ankomst senare än fem minuter är diskvalifikation.


Caddieförbud
I Sverige gäller generellt förbud att använda caddie i juniortävlingar.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation

Persontransporthjälpmedel
Spelare skall gå hela tiden under ronden.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel – Efter avslutande av det hål under
vilket överträdelse upptäcktes, skall ställningen
i matchen justeras genom avdrag av ett hål för
varje hål under vilken överträdelse förekommit
dock högst två hål per rond.

Slagspel – Två pliktslag för varje hål under vilket
överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond.
Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plik-
ten på nästa hål.


Matchspel och slagspel - Användande av varje form av otillåtet transportmedel skall avbrytas omedelbart så snart en överträdelse upptäcks.
I annat fall är spelaren diskvalificerad.

Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande får
inte användas i tävling.
-