KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Baninformation / SGF T�vlingsregler

Personal
Slopetabeller
Banstatus
P�g�ende arbeten
Lokala regler
SGF T�vlingsregler
Regelpromenad
Bildspel
Generella T�vlingsregler

L�ngsamt spel.
Enligt regel 6-7

Om inga f�rmildrande omst�ndigheter f�religger kan en boll bli utsatt f�r tidtagning
om den: Ligger �ver det officiella tidsschemat och; n�r det g�ller den andra
eller efterf�ljande bollar ligger mer �n startintervallet efter framf�r-varande boll.
Om n�gon spelare, fr�n den stund d� tidtagningen p�b�rjas, �verskrider 40 sek
f�r att sl� ett slag, oavsett spelordning och varifr�n slaget sl�s, anses denne ha
brutit mot t�vlingsregeln.
Det officiella tidsschemat fastst�lls av t�vlingsledningen och skall publiceras p�
t�vlingens officiella anslagstavla.

Plikt f�r brott mot t�vlingsregeln:
Om en spelare �verskrider tidsgr�nsen Varning
Om en varnad spelare �verskrider tidsgr�nsen Ett slags plikt
Om spelaren h�refter �verskrider tidsgr�nsen igen Tv� slags plikt
Om spelaren h�refter �verskrider tidsgr�nsen ytterligare en g�ng Diskvalifikation

En spelare som blivit utsatt f�r tidtagning och brutit mot t�vlingsregeln och f�tt en
varning/pliktslag b�r med sig detta under resten av ronden, �ven om spelarens boll
�tertagit sin plats p� banan eller �r inom det officiella tidsschemat.


F�r sen ankomst
Spelare skall vara p� plats och beredd att sl� ut p� sin starttid.
Plikt f�r brott mot t�vlingsregeln: F�rlust av det f�rsta h�let i matchspel
eller tv� slags plikt p� det f�rsta h�let i slagspel. Plikten f�r ankomst senare �n fem minuter �r diskvalifikation.


Caddief�rbud
I Sverige g�ller generellt f�rbud att anv�nda caddie i juniort�vlingar.
Plikt f�r brott mot t�vlingsregeln: Diskvalifikation

Persontransporthj�lpmedel
Spelare skall g� hela tiden under ronden.
Plikt f�r brott mot t�vlingsregeln: Matchspel � Efter avslutande av det h�l under
vilket �vertr�delse uppt�cktes, skall st�llningen
i matchen justeras genom avdrag av ett h�l f�r
varje h�l under vilken �vertr�delse f�rekommit
dock h�gst tv� h�l per rond.

Slagspel � Tv� pliktslag f�r varje h�l under vilket
�vertr�delse skett � dock h�gst fyra slag per rond.
Om �vertr�delsen skett mellan tv� h�l l�ggs plik-
ten p� n�sta h�l.


Matchspel och slagspel - Anv�ndande av varje form av otill�tet transportmedel skall avbrytas omedelbart s� snart en �vertr�delse uppt�cks.
I annat fall �r spelaren diskvalificerad.

Persontransporthj�lpmedel s�som golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande f�r
inte anv�ndas i t�vling.
-