Klubben / Projekt Nya banan

Vision KGC
Historik KGC
PGA ETC
Systerklubbar
Film KGC
Projekt Nya banan
L�nkar
Samr�d av planprogram
Kungs�ngen GC har under flera �r planerat att bygga ut den befintliga anl�ggningen med ytterligare 18 h�l. Dessutom �r det projekterat en hotell- och konferensanl�ggning, bost�der integrerade med banan samt en ny driving range med en ut�kad golfskola.

Efter ett antal turer med bygglov, milj�utredningar, �verklaganden etc verkar nu det mesta vara klart f�r byggstart, kanske redan under h�sten 2006. En f�rsta visningsmodell p� typhus st�lldes upp vid klubbhuset lagom till Scandinavian Masters i slutet av juli 2005. I den f�rsta etappen �r det planerat med 9 h�l av m�sterskapskarakt�r samt 110 hus. En m�klare �r redan inkopplad p� att f�rmedla husen.

F�r mer information ta kontakt med Peter Johansson p� Bo Stark Fastighetsbyr�.
Tel: 08-36 90 90. E-Mail: [email protected] Hemsida: www.bostark.nu.

M�klaren och husen kommer ocks� att presenteras under �Golfn�ra boende� p� hemsidan.

P� denna sida �r det sedan t�nkt att fortl�pande ge information hur projektet fortskrider.

Om n�gon vill g� in och se lite n�rmare p� hur projektet ser ut, g�r det att klicka p� l�nken nedan till Upplands-Bro kommun

Nya banprojektet. Full beskrivning >>
-