KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Kansli Reception / Min golf

Min golf
Adressändringar
Medlemskortet
Köp, Försäljning spelrätter
Uthyrning, Hyra spelrätter
Boka tider systerbanor
Fakturering och betalningsvillkor
Städfakturering
Nu är alla golfklubbar i Sverige igång med det nya golfadministrativa systemet GIT. Därför är det tänkt att alla golfspelare själva är ansvariga för att uppdatera sina uppgifter. Det gäller adresser, telefonnummer, email, hcp etc.

OBS: Om Du inte uppdaterar Din emailadress via "Min Golf" på www.golf.se, så får Du heller inte några nyhetsbrev från klubben!! Emailadressen hämtas nämligen direkt från GIT.

För att göra det enklare för alla medlemmar så har vi här förberett en länk direkt till ”Min golf” på golf.se. Vad Du behöver är sedan ditt Golf-ID samt Ditt lösenord. Det skall sedan vara självinstruerande. Om Du vill ha en fylligare information om vad medlemskortet kan användas till, går du in under menyval ”Medlemskort”.

Till Min Golf »
-