KONTAKTDOKUMENT/ARKIVMEDLEMSNYTTFORUMBANINFOGOLFRESORSEKTIONERTÄVLINGSPROGRAMKALENDERUTBILDNINGSHOP/RANGESPELRÄTTERMEDLEMSKAPKANSLI/RECEPTIONTIDSBOKNINGHEM

Kansli Reception / Min golf

Min golf
Adress�ndringar
Medlemskortet
K�p, F�rs�ljning spelr�tter
Uthyrning, Hyra spelr�tter
Boka tider systerbanor
Fakturering och betalningsvillkor
St�dfakturering
Nu �r alla golfklubbar i Sverige ig�ng med det nya golfadministrativa systemet GIT. D�rf�r �r det t�nkt att alla golfspelare sj�lva �r ansvariga f�r att uppdatera sina uppgifter. Det g�ller adresser, telefonnummer, email, hcp etc.

OBS: Om Du inte uppdaterar Din emailadress via "Min Golf" p� www.golf.se, s� f�r Du heller inte n�gra nyhetsbrev fr�n klubben!! Emailadressen h�mtas n�mligen direkt fr�n GIT.

F�r att g�ra det enklare f�r alla medlemmar s� har vi h�r f�rberett en l�nk direkt till �Min golf� p� golf.se. Vad Du beh�ver �r sedan ditt Golf-ID samt Ditt l�senord. Det skall sedan vara sj�lvinstruerande. Om Du vill ha en fylligare information om vad medlemskortet kan anv�ndas till, g�r du in under menyval �Medlemskort�.

Till Min Golf »
-